Hovedside

Reguleringsplaner

Flere reg-planer

Branntegninger

Hustegninger

konstruksjon

Masseberegninger

Diverse

 

Velkommen til  ing. Roy Westerlunds webside.
 

Presentasjon av min virksomhet.

Jeg driver et enmannsforetak med bakgrunn som bygningsingeniør og arealplanlegger. Jeg arbeider innenfor følgende felt:

- Private REGULERINGSPLANER.

      Jeg tegner og utarbeider reguleringsplaner/detaljplaner og øvrige plandokumenter for private grunneiere og utbyggere. Jeg har også laget mange kommunale planer.  Klikk deg inn på "Reguleringsplaner" til venstre og se noen av de planene jeg  arbeider med og en del vedtatte planer.

Har du en eiendom som du har tenkt å bygge ut. Hytter? Næringsområde? ...eller annet? Kommunen vil nok ikke la deg bygge ut eiendommen før det er utarbeidd en reguleringsplan for området - og den planen må DU sørge for å få utarbeidd. Slapp av! Dette ordner jeg. Jeg forestår korrespondanse og kontakt med publikum, alle berørte parter og offentlige høringsinstanser. Jeg gjør alt fra planarbeidets oppstart til politisk vedtak. Bare ta kontakt!

 

- Branntegninger

Mange bedrifter, hoteller, og andre som leier ut rom for overnatting får pålegg fra branntilsynet om å skaffe branntegninger som f.eks.; rømningsplaner, orienteringsplaner og branndokumentasjons-tegninger. Dette kan jeg utføre og tegningene leveres med brannsymbolene i farger. Orienterings- og rømningsplaner leveres også laminert. Jeg driver ikke med brannprosjektering.

- Hustegninger

Jeg tegner alle typer hus, for eksempel eneboliger, fritidshus, lager/industribygg, butikklokaler, garasjer m.m. Nybygg og ombygging. Jeg kan også utføre dimensjoneringsoppgaver. Byggemeldingstegninger, arbeidstegninger osv.

- Oppmålingstegninger

Det finnes mange eldre hus der originaltegningene har forsvunnet, eller kanskje aldri har eksistert. Mange eiere av slike gamle hus oppdager ofte til sin fortvilelse at uansett hva man skal gjøre med huset så kreves det oppdaterte tegninger av bygget. Man skal kanskje bygge om huset, man vil ha det taksert for å søke lån, eller man skal lage rømningsplan osv. Men da man ha tegninger av huset. Kanskje har man en gammel tegning, men huset er ombygget flere ganger og er ikke til å kjenne igjen i forhold til originaltegningen. Ikke fortvil, jeg ordner dette!

- Diverse

Nivellering, profilering

Skiltplaner og –søknader

Seksjonering

Tegning av logo og emblemer


FIRMANAVN:

Ing. Roy Westerlund

Org. nr.:  986 172 521 mva

ADRESSE:                                          E. Bergs vei 2                            8300 Svolvær

TELEFON: 92 85 33 22

TELEFAX: 76 30 02 71

EPOST: post@westerlund.bz post@reguleringsplan.no

BANK:  6433 05 09722

 

Mine domener:

www.reguleringsplan.no

www.bygningstegning.no

www.arkitekttegning.no

www.westerlund.bz

www.svolvaer.org

 

 
 ©2006 westerlund.bz - post@westerlund.bz